Kongress

Att lyckas med en kongress

En kongress kan verka stor och komplex. Ibland kan det vara svårt att se var alla pusselbitar ska sitta. Dessutom är det ofta många deltagare, ibland från hela världen. Det är av yttersta vikt att alla detaljer är väl genomtänkta för att säkerställa ett bra flöde och en bra upplevelse av en kongress.

Med många genomförda kongresser i vår portfolio vet vi precis var varje pusselbit ska sitta.

Behoven inför planeringen av en kongress kan se väldigt olika ut. Vi hjälper er att se just era behov, för att ni ska lyckas med er kongress.

 • Deltagarhantering
 • Ekonomihantering
 • Kongresshemsida med anmälan
 • Lokal och hotellbokning
 • Eventplanering
 • Sociala program
 • Marknadsföring
 • Utställningshantering
 • Teknikprojektledning
 • Värdinnor och registreringspersonal
 • Abstracthantering
 • Trycksaker och skyltning
 • Utvärdering
 • Schemaläggning och parallella seminarier

Event | Kongress Fysioterapi 2019